جدیدترین بازی‌های PCنمایش بیشتر

1.321.000 تومان2.248.000 تومان
3.163.000 تومان5.713.000 تومان
1.860.000 تومان2.470.000 تومان
460.000 تومان2.088.000 تومان
3.961.000 تومان5.048.000 تومان
3.316.000 تومان7.942.000 تومان
3.728.000 تومان5.142.000 تومان
3.830.000 تومان4.720.000 تومان
5.752.000 تومان7.876.000 تومان
4.812.000 تومان9.630.000 تومان

جدیدترین بازی‌های PS4 و PS5نمایش بیشتر

4.580.000 تومان5.242.000 تومان
2.525.000 تومان3.666.000 تومان
4.835.000 تومان5.417.000 تومان
819.000 تومان6.441.000 تومان
765.000 تومان5.507.000 تومان

جدیدترین بازی‌های XBOXنمایش بیشتر

3.384.000 تومان3.803.000 تومان
163.000 تومان8.400.000 تومان
278.000 تومان8.231.000 تومان
6.700.000 تومان9.201.000 تومان
434.000 تومان1.218.000 تومان

بازی‌های پرطرفدار

76%-
987.000 تومان6.610.000 تومان
153.000 تومان7.375.000 تومان
4.752.000 تومان7.821.000 تومان
534.000 تومان3.778.000 تومان
3.033.000 تومان8.860.000 تومان
366.000 تومان6.100.000 تومان
2.192.000 تومان2.565.000 تومان
165.000 تومان12.247.000 تومان
3.650.000 تومان6.553.000 تومان
83%-
664.000 تومان7.081.000 تومان
1.376.000 تومان3.326.000 تومان
321.000 تومان2.829.000 تومان

تخفیف های ویژهنمایش بیشتر

76%-
987.000 تومان6.610.000 تومان
59%-
881.000 تومان3.705.000 تومان
93%-
353.000 تومان5.509.000 تومان
69%-
275.000 تومان
83%-
664.000 تومان7.081.000 تومان
47%-
241.000 تومان438.000 تومان

مقالات و آموزش‌های جدید

ساخت اکانت استیم

نحوه ساخت اکانت استیم (steam account) را در این مقاله به صورت کامل بررسی و [...]